بانک مقالات آموزشی یانک مقالات پرورشی

اطلاعیه فروشگاه

با سلام خدمت تمامی فرهنیگیان و دانش اموزان عزیز تخفیف 40 درصدی برای شما تا 15 اسفند محصولات را 40 درصد کاهش دادیم

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس گرد اوری شده در 25 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم گرد اوری شده در 25 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس

عنوان درس پژوهی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس گرد اوری شده در 25 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........               & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد گرد اوری شده در 25 با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟

عنوان درس پژوهی  تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ گرد اوری شده در 14 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی   تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین گرد اوری شده در 25 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                                           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی آموزش قران درس حروف والی

عنوان درس پژوهی  آموزش قران درس حروف والی گرد اوری شده در 25 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش عنوان درس پژوهی   آموزش قران درس حروف والی آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                                             &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران

عنوان درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران گرد آوری شده در 30 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

عنوان درس پژوهی  ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد گرد اوری شده در 26 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی   ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                 & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد گرد آوری شده در 28 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                                               ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی

عنوان درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی گرد آوری شده در 23 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                  &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا

عنوان درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا گرد اوری شده 29 با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر گرد اوری شده در 24 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی

عنوان درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی گرد اوری شده در 23 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع

عنوان درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع گرد آوری شده در 24 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او گرد آوری شده در 25 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش   جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........               &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن

عنوان درس پژوهی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن گرد اوری شده در 24 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ........... اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ...........     عنوان درس پژوهی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن آموزشگاه ............. سال تحصیلی ...........                 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

طرح درس کلیه نشانه های الفبای فارسی اول ابتدایی

طرح درس کلیه نشانه های الفبای فارسی اول ابتدایی دانلودطرح درس فارسی اول ابتدایی تمام حروف از الف تا اخر در قالب ورد جهت درج اطلاعات شما فرهنگی عزیز انچه که در این مجموعه ی عظیم رعایت گردیده است بصورت خلاصه هدف کلی  برای تمام حروف اهداف جزئی برای تمام حروف آشنایی دانش آموزبرای تمام حروف اهداف رفتاری برای تمام حروف طرح درس فارسی پایه اول ابتدایی با رویکرد ارزشیابی توصیفی بطور مثال هدف کلی : آشنایی با صدای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

طرح درس سالانه تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

طرح درس سالانه تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی طرح درس سالانه تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی  تعلق وجفت سازی انتخاب ،هویت به گونه ای دیگر دیدن وقایع و حوادث ماورا،علت ومعلول هویت آرزو ها ، انتخاب ها روش گرد آوری اطلاعات (مصاحبه ،نظرسنجی کتبی ) طمع ، آرزو ها به گونه ای دیگر دیدن روش گرد آوری اطلاعات(مشاهده ) منطق ، در جستجوی معنا روش گرد آوری اطلاعات (منابع چاپی والکترونیکی) همدلی پدیده ها درجست وجوی معنا مرگ وزندگی آرزو ها و زیبایی طمع وا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

تحقیق صفحه ۸۰ عربی نهم

تحقیق صفحه ۸۰ عربی نهم               تحقیق صفحه ۸۰ عربی نهم تحقیق صفحه ۸۰ عربی نهم تحقیق کنید و بک فرد را که با تلاش بسیار در زندگی موفق شده و به بشریت خدمت کرده است،درکلاس معرفی کنید. قسمتی از متن: ر این مطلب به بررسی دو شخصیت که به بشریت خدمت کرده اند می پردازیم…. شخصیت اول نوجوانی که یک واگن قطار را برای انجام آزمایش علمی به آتش کشید، خیلی زود از مدرسه اخراج شد و سرانج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(17):

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات