فروشگاه جامع پکیج های آموزشی مورد نیاز آموزگاران,معلمان و مدیران مدارس (کلیه محصولات این فروشگاه زیر نظر متخصصان ,کارشناسان, معلمان و سرگروه های آموزش ابتدایی تدوین و گردآوری گردیده است.)

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

Book Books Ketab کتاب

تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین

 تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین   نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:25       عنوان درس پژوهی   تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین تقدیم بارالها! تو را سپاس می گوییم که شوق دوباره آموختن را در وجودمان نهادی تا بیاموزیم. یاری مان کن تا از این دانش تنها در مسیر رضای تو گام برداریم. اکنون که به یاری مهربان خدایی چون تو این درس پژوهی را به پایان می رسانیم توانایی مان ده تا از همه عزی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده   نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:27       عنوان درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده تقدیم بارالها! تو را سپاس می گوییم که شوق دوباره آموختن را در وجودمان نهادی تا بیاموزیم. یاری مان کن تا از این دانش تنها در مسیر رضای تو گام برداریم. اکنون که به یاری مهربان خدایی چون تو این درس پژوهی را به پایان می رسانیم توانایی مان ده تا از همه عزیزا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر

ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر    نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:28       عنوان درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر   تقدیم بارالها! تو را سپاس می گوییم که شوق دوباره آموختن را در وجودمان نهادی تا بیاموزیم. یاری مان کن تا از این دانش تنها در مسیر رضای تو گام برداریم. اکنون که به یاری مهربان خدایی چون تو این درس پژوهی را به پایان می رسانیم توانایی مان ده تا از همه عزیزانی که د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راه های ایران

 تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راه های ایران   نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:24       عنوان درس پژوهی   تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راه های ایران تقدیم بارالها! تو را سپاس می گوییم که شوق دوباره آموختن را در وجودمان نهادی تا بیاموزیم. یاری مان کن تا از این دانش تنها در مسیر رضای تو گام برداریم. اکنون که به یاری مهربان خدایی چون تو این درس پژوهی را به پایان می رسانیم توانایی مان ده تا از همه عزیزانی ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند

تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند   نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:24     عنوان درس پژوهی   تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ تقدیم بارالها! تو را سپاس می گوییم که شوق دوباره آموختن را در وجودمان نهادی تا بیاموزیم. یاری مان کن تا از این دانش تنها در مسیر رضای تو گام برداریم. اکنون که به یاری مهربان خدایی چون تو این درس پژوهی را به پایان می رسانیم توانایی مان ده تا از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(5):

آخرین محصولات فروشگاه