معلم سلام

فروشگاه جامع پکیج های آموزشی مورد نیاز آموزگاران,معلمان و مدیران مدارس (کلیه محصولات این فروشگاه زیر نظر متخصصان ,کارشناسان, معلمان و سرگروه های آموزش ابتدایی تدوین و گردآوری گردیده است.)

Book Books Ketab کتاب

چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم

چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم   فهرست مطالب چکیده....................................................................................................................... 1 مقدمه : توصیف وضعیت موجود................................................................................. 3 تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم............................................................................. ..4 پیشینه تحقیق................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

چگونه توانستم ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش سازم؟

چگونه توانستم ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش سازم؟ فهرست چکیده ................................................................................................................. 1 مقدمه .............................................................................................................. ...2 بیان مساله .......................................................................................................... 4 تعريف و تبيين واژه&zwnj ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

چگونه با تلفيق درس رياضيات دوره ابتدايي با دروس ديگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کرد

چگونه با تلفيق درس رياضيات دوره ابتدايي با دروس ديگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کرد عنوان صفحه چکیده مقدمه ضرورت واهميت مسأله بيان  مسأله تلفيق رياضي با هنر تلفيق رياضي باشعر تلفيق رياضي باقصه تلفيق رياضي باجغرافيا تلفيق رياضي باعلوم تجربي تلفيق رياضي باقرآن تلفيق رياضي بابخوانيم تلفيق رياضي بابازي تلفيق رياضي باهديه هاي آسمان تلفيق رياضي بااملاء وانشاء راهبردهاي آموزش رياضي چالش ها ومحدوديت  در درس رياضي پيشنهادات نتيجه گيري منابع 6 7 9 12 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان

جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو           کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل    کمک آموزشی برای دانش آموزان                   فهرست مطالب چکیده .............................................................................................................. ...1 مقدمه ................................................................................................................. 2 توصیف وضعبت موجود............................................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان
تعداد صفحه(15):