فروشگاه جامع پکیج های آموزشی مورد نیاز آموزگاران,معلمان و مدیران مدارس (کلیه محصولات این فروشگاه زیر نظر متخصصان ,کارشناسان, معلمان و سرگروه های آموزش ابتدایی تدوین و گردآوری گردیده است.)

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

Book Books Ketab کتاب

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره هفت روستا و نوع زندگی آن

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره هفت روستا و نوع زندگی آن طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره هفت روستا و نوع زندگی آن تعداد 3 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش هدف کلی :    دانش آموزان با روستا و نوع زندگی آن آشنا شوند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

طرح درس روزانه فارسی اول نشانه گـ گ

طرح درس روزانه فارسی اول نشانه گـ گ طرح درس روزانه فارسی اول نشانه گـ گ تعداد 5 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

طرح درس روزانه کلاسهای چند پایه

طرح درس روزانه کلاسهای چند پایه طرح درس روزانه کلاسهای چند پایه تعداد 3 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی آشنایی با نشانه هـ ـهـ ـه ه عنوان درس مهتاب

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی آشنایی با  نشانه هـ ـهـ ـه ه عنوان درس مهتاب طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی آشنایی با نشانه هـ ـهـ ـه ه عنوان درس مهتاب تعداد 3 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

طرح درس روزانه بخوانیم پایه اول ابتدایی آشنایی با نشانه و - اهمیت ورزش

طرح درس روزانه بخوانیم پایه اول ابتدایی آشنایی با نشانه و - اهمیت ورزش طرح درس روزانه بخوانیم پایه اول ابتدایی آشنایی با نشانه و - اهمیت ورزش تعداد 3 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(6):

آخرین محصولات فروشگاه